top of page

Araştırma Projeleri / Current Research

359dd4_81a273905cad48e888f1da96ddfdaf8b~mv2.jpg
Güvercin

 TÜBİTAK - 2209-A University Students Research Projects Support Program 2023/2:

1. Novel cellular players impacted by neurodegeneration (İlayda TOSUN and Aybüke AKYEL)

2. Investigating the effects of caloric restriction (Beril GÜREL and Rana AKTÜRK)

Supervisor: Dr. Bengi Ünal

TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2023/2 kapsamında:

1. Nörodejenerasyonun yeni hücresel etkilerini değerlendirme (Aybüke AKYEL ve İlayda TOSUN )

2. Kalori kısıtlaması ve etkileri üzerine araştırma  (Beril GÜREL ve Rana AKTÜRK)

Danışman: Dr. Bengi Ünal

2023-2024

Tumbling Behavior in Pigeons and Brain Anatomy (PI: Asst. Prof. Bengi ÜNAL)

Güvercinlerde Takla Atma Davranışı ve Beyin Anatomisi (Yürütücü: Dr. Öğr. Üyesi Bengi ÜNAL)

2022-2023

Image by Susan Q Yin
Microscope

Tübitak 3501 “The Investigation of the multiple memory systems in the light of individual differences” (PI: Asst. Prof. Çağrı Temuçin Ünal)

Çoklu Bellek Sistemlerinin Nöroanatomik Mekanizmalarının Bireysel Farklılıklar Işığında İncelenmesi (Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi. Çağrı Temuçin Ünal)

2019-2022

“Design of a microelectrode array conducive to chronic implantation for measuring dopamine concentration” (PI: Asst. Prof. Mehmet Kocatürk)

Dopamin Konsantrasyonu Ölçümüne Yönelik Kronik İmplantasyona Uygun Mikroelektrot Dizisi Tasarımı” (Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kocatürk, İstanbul Medipol Universitesi, Biyomedikal Mühendislik Bölümü)

2019-2022

Image by Kira auf der Heide
Scientist in the Lab

Developing implicit tools for monitoring body image  (PI: Asst. Prof. Bengi Ünal)

Beden Algısının Takibine Yönelik Örtük Araçlar geliştirmek (Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi. Bengi Ünal)

2019-2022

“Development of novel therapeutic molecules with the capability of targeting multiple receptors for the treatment of Parkinson Disease” (PI, Asst. Prof. Özge Şensoy, İstanbul Medipol University, Department of Computer Engineering)

Parkinson Hastalığının Tedavisinde Birden Fazla Reseptörü Hedefleyebilen Özgün Terapötik Moleküllerin Geliştirilmesi (Yürütücü: Dr. Öğr. Üyesi Özge Şensoy)

2017-2022

bottom of page